Mini Cart

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przewidywany czas czytania: 2 min

Prosimy zapoznaj się z powyższymi uwagami i wskazówkami,
zapewni to bezpieczną i komfortową pracę z Twoim nowym urządzeniem.

Dziękujemy, Borniak.

Elektryczność

 • Urządzenie należy zasilać z sieci elektrycznej o napięciu przemiennym 220 – 240V.
 • Wewnętrzna instalacja musi posiadać bezpiecznik 16A.
 • Urządzenie należy bezwzględnie przyłączać do gniazd ze stykiem ochronnym.
 • Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka ulegnie uszkodzeniu, w celu uniknięcia zagrożenia, należy wymienić ją u producenta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy, albo przez wykwalifikowanego elektryka.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy odłączyć zasilanie.
 • Generator dymu może być przyłączony do zasilania tylko po zainstalowaniu w urządzeniu przystosowanym do jego montażu.
 • Jeżeli używasz przedłużacza elektrycznego, jego obciążenie prądowe powinno wynosić przynajmniej tyle co obciążenie znamionowe urządzenia.
 • Jeżeli używasz przedłużacza elektrycznego, upewnij się, czy jest zainstalowany skuteczny styk ochronny (uziemienie).
 • Należy tak układać przewody zasilające, aby nie były przygniecione, oraz aby uniemożliwić pociągnięcia lub potknięcia się przez dzieci.
 • Jeżeli używasz przedłużaczy elektrycznych, muszą być przystosowane do użytku zewnętrznego, powinny posiadać oznaczenie „do użytku zewnętrznego”.

Umiejscowienie

 • Przewody zasilające urządzenia powinny być tak ułożone, aby nie miały kontaktu z gorącymi częściami obudowy.
 • Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz, nie może być jednak narażone na opady atmosferyczne i silne podmuchy wiatru. Optymalnym rozwiązaniem jest praca w miejscach zadaszonych, osłoniętych i jednocześnie przewiewnych.
 • Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w przypadku użycia pod zadaszeniem zapewnij dostateczną wentylację.
 • Nie używaj urządzenia w pobliżu benzyny lub innych łatwopalnych cieczy, gazów lub miejsc gdzie mogą występować łatwopalne opary.
 • Nie używaj urządzenia w pobliżu przedmiotów łatwopalnych.
 • Nie używaj urządzenia gdy styka się z częściami, przedmiotami wykonanymi z materiałów nieodpornych na wysoką temperaturę.
 • Zaleca się umieszczenie gaśnicy w pobliżu urządzenia. Informacje na temat właściwego rozmiaru i rodzaju gaśnicy można uzyskać u lokalnych władz.
 • Nie podłączaj urządzenia, dopóki nie zostanie w pełni zmontowane.
 • Nie przenoś urządzenia przed uprzednim zdemontowaniem wszystkich ruchomych przedmiotów wewnątrz wędzarni oraz zdjęciem generatora dymu.
 • Nie podłączaj urządzenia do komina, kratki wentylacyjnej i innych przewodów, które mogą powodować wymuszony cug powietrza.

Temperatura

 • Podczas używania części mogą się nagrzać do wysokiej temperatury. Istnieje ryzyko oparzeń przy nieostrożnym obchodzeniu się z urządzeniem.
 • Nie dotykaj gorących powierzchni, używaj odpowiednich rękawic.
 • Dzieci i zwierzęta nie mogą zbliżać się do urządzenia bez opieki, może wystąpić ryzyko oparzenia.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
 • Do czyszczenia urządzenia nie używaj: benzyny, nafty, spirytusu i innych łatwopalnych substancji.
Czy ta informacja była pomocna?
Nie 2 4 z 6 osób uznało ten artykuł za pomocny.
Wyświetleń: 189